Uw band kiezen in functie van het seizoen

Een band monteren op een wiel is het werk van een professional. Loop het risico niet om het zelf te willen doen!

 

Onthou u van het monteren of demonteren van de band op de velg zonder de gepaste opleiding en het gepaste materiaal. Vertrouw dit werk toe aan professionals.

Uw detailhandelaar zal de aanbevelingen van de constructeur in acht nemen bij de keuze van de banden, de band zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant vooraf controleren en de procedures inzake montage en demontage in acht nemen.

 

Daarnaast zal uw detailhandelaar met zorg de volgende prestaties verrichten om uw veiligheid en de lange levensduur van uw banden te waarborgen:

 

 

Bewaar het evenwicht!

Dankzij deze operatie, die noodzakelijk is telkens wanneer banden worden gemonteerd, worden trillingen gesupprimeerd. Zo slijten uw banden minder snel, net zoals de ophangingssystemen, de stuurinrichting en de kogellagers.

Uitlijnen van de trein en van de geometrie

Wanneer uw verdeler een abnormale slijtage van uw oude banden vaststelt, kan hij u voorstellen de uitlijning van de trein en van de geometrie af te stellen. Dankzij deze bijkomende prestatie kan u elke onregelmatige of abnormaal snelle slijtage van uw nieuwe banden voorkomen.

Montage van nieuwe banden of minst versleten banden achteraan

Wanneer u slechts twee van de vier banden vervangt, ongeacht of u een auto met voor- of achterwielaandrijving hebt, raden we u aan de nieuwste banden op de achtertrein te monteren. Dit zal zorgen voor meer veiligheid in geval van onvoorziene of moeilijke situaties (noodremmanoeuver, scherpe bocht, ...), vooral op nat wegdek. Bij tal van tests is namelijk aangetoond dat het makkelijker is de voortrein onder controle te houden dan de achtertrein.

De banden vooraan slijten over het algemeen sneller dan de banden achteraan, vooral bij voorwielaangedreven auto’s (die het merendeel van de huidige auto's vertegenwoordigen).

Van zodra de weersomstandigheden slecht zijn, is het beter uw voertuig uit te rusten met winterbanden. Wanneer de temperatuur minder dan 7°C bedraagt, rust uw voertuig dan uit met 4 winterbanden.

Een winterband kiezen

Van zodra de weersomstandigheden slecht zijn, is het beter uw voertuig uit te rusten met winterbanden.

Wanneer de temperatuur minder dan 7°C bedraagt, rust uw voertuig dan uit met 4 winterbanden. Dit is temperatuur waarbij het rubber van de zomerband verduurt en grip verliest. Ze zijn bestemd voor alle winterse omstandigheden: natte, doorweekte, besneeuwde en beijzelde wegen. Zich uitrusten met een winterband is een kwestie van veiligheid voor u en uw omgeving.

Met de winterbanden van KLEBER verkleint u uw remafstand en verhoogt u uw veiligheid.Dankzij de tekening en de grote hoeveelheid natuurlijk rubber van de winterbanden kan de remafstand tot 50% worden verminderd. Een klassieke auto die 50 km/u rijdt op sneeuw zal 48 meter nodig hebben om tot stilstand te komen met zomerbanden en slechts 24 meter dankzij de winterbanden. Iets om over na te denken...

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, slijten winterbanden niet sneller dan zomerbanden!

Het wordt ten stelligste aanbevolen 4 winterbanden te leggen. Met slechts 2 winterbanden loopt u het risico dat uw wegligging verandert bij winterse omstandigheden.

Winterbanden zijn verplicht in sommige landen van Europa. Zorg ervoor dat u in regel bent met de lokale wetgeving alvorens u op reis vertrekt.

Een zomerband kiezen

De winter is voorbij, tijd voor zomerbanden!

Uw band kiezen met inachtneming van de wegcode

De Wegcode legt regels met betrekking tot de banden op.

 

De regels die worden opgelegd door de Wegcode

Het is verboden op autovoertuigen en hun aanhangwagens banden te monteren waarvan het laadvermogen of het symbool van de snelheidscategorie lager zijn dan de maximale vermogens zoals die voorzien zijn door de constructeur van het voertuig (artikel R59 van de Wegcode, aangevuld door het besluit van 24/10/94).

Voor eenzelfde as verplicht de Wegcode dat uw banden:

• van hetzelfde merk zijn,

• dezelfde afmeting hebben,

• tot dezelfde gebruikscategorie behoren (bijv.: weg, sneeuw, alleterrein),

• dezelfde structuur hebben (diagonaal of radiaal),
• dezelfde snelheidscode hebben (T, H, V, W...),

• hetzelfde laadvermogen hebben.

Waarom moeten de snelheidsindexen worden gerespecteerd?

De afmeting, de snelheidscode en de belastingsindex werden door de constructuur bepaald (en gevalideerd door de bandenfabrikant) om te zorgen voor een maximum aan veiligheid, genot en rijcomfort.

Deze gegevens maken volledig deel uit van de kenmerken van het voertuig tijdens de homologatie door de “Service des Mines”.

Voor zomerbanden is het bijgevolg gevaarlijk om banden met een andere afmeting, snelheidscode of belastingsindex te monteren en betekent dit een inbreuk op de Wegcode. Wel is het mogelijk om banden met een hogere snelheidsindex en/of belastingsindex te monteren.

Winterbanden zijn breder. Het is toegelaten banden te monteren waarvan de snelheidscode lager is dan die van de oorspronkelijke banden. Maar opgelet: in dit geval moet de rolsnelheid verplicht aangepast worden aan deze lagere limiet. Overigens zal een herinneringsetiket voor deze lagere snelheid aan de binnenzijde van het voertuig worden aangebracht, op een plaats die goed zichtbaar is voor de bestuurder.

In de rubriek “uw band vinden” worden u de mogelijkheden voorgesteld die Kleber u te bieden heeft in functie van uw voertuig, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hierboven beschreven staan.


You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+