De goede keuze in alle vertrouwen

 

 

Selecteer een land

U hoeft niet meer te aarzelen! Niet alleen onze uitstekende productprestaties, maar ook het KLEBER TRUST programme garandeert u 100% tevredenheid of geld terug binnen 30 dagen voor elke band.

 

 

HOE WERKT KLEBER TRUST?

1
Koop

2 of 4 KLEBER banden

2
Ga terug naar uw verkooppunt

indien u niet volledig tevreden bent, binnen 30 dagen en vraag uw bandenspecialist uw banden te verwijderen. (hetzelfde verkooppunt waar u uw banden heeft gekocht en hebt laten monteren)

3
Vul het claim formulier in

En voeg de benodigde documenten bij, om het aankoopbedrag terug te ontvangen

VERZOEK TOT TERUGBETALING

BANDENPROFIEL
  • Zomer
  • winter
  • allseason
Aankoop- en montagefactuur van de banden (JPG / PDF - max 5Mb)
Factuur van de demontage van de banden (JPG / PDF - max 5Mb)
Foto van gedemonteerde en vernietigde banden of een certificaat van uw garage/wederverkoper ter bevestinging dat de banden zijn afgedankt (PDF / JPG - max 5Mb)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TEVREDENHEIDSGARANTIE KLEBER

 

1. De Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (hierna “Michelin”), commanditaire vennootschap op aandelen met een kapitaal van 504 000 004 euro en met maatschappelijke zetel te Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Clermont-Ferrand onder het nummer 855 200 507, biedt zijn klanten een commerciële garantie aan, de “Klanttevredenheidsgarantie” (hierna de “Garantie” of “Aanbieding”), geldig van 01/01/2019 tot en met 31/12/2026 en bestaande uit een aanbieding van terugbetaling in de vorm van een bankoverschrijving waarvan de voorwaarden en regels hierna nader worden beschreven.

 

2. Gratis aanbieding voorbehouden voor meerderjarige natuurlijke personen die hun woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie hebben (hierna de “Koper”), bij elke gelijktijdige aankoop van 2 of 4 banden van het gamma KLEBER (personenauto’s, 4x4, SUV’s, lichte commerciële voertuigen, zomerbanden / all-weather banden / winterbanden)bij een verdeler die deelneemt aan de Aanbieding of op zijn website.

 

3. Aanbieding beperkt tot één aanvraag tot terugbetaling per gezin (zelfde naam, zelfde adres).

 

4. Zo de banden de Koper geen volledige voldoening schenken binnen de 30 (dertig) dagen vanaf hun aankoop (factuurdatum geldt als bewijs), worden ze hem volledig terugbetaald.

 

5. Om de Tevredenheidsgarantie te genieten, moet de Koper:

 

a. EEN AANKOOP DOEN, gelijktijdig (één factuur), tussen 01/01/2019 en 31/12/2026, van 2 of 4 identieke banden uit het volledige KLEBER-gamma in de verkooppunten of op de websites van de deelnemende verdelers in Europees Frankrijk (met inbegrip van Corsica) of in één van de landen van de BENELUX. 

b. IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID heeft de Koper een termijn van dertig (30) dagen vanaf de aankoop van de banden (factuurdatum geldt als bewijs) om:

 

  • Naar de website http://www.kleber.nl te surfen en het klachtenformulier in te vullen om de Tevredenheidsgarantie te activeren.  Bij het formulier moeten de hierna genoemde documenten worden gevoegd*.
  • Zijn banden laten demonteren bij de verdeler bij wie de banden zijn gekocht.

 

BIJ DE AANVRAAG TE VOEGEN DOCUMENTEN*:

  • Een kopie (foto of scan) van de aankoopfactuur van de banden. De informatie en de contactgegevens van de Koper en de verdeler moeten duidelijk op de factuur vermeld staan. De kopie van de factuur moet leesbaar zijn.
  • Een kopie van de factuur voor het monteren van de banden, verplicht binnen een maximum termijn van vijftien (15) werkdagen vanaf de aankoopdatum van de banden.
  • Een kopie van de factuur voor het demonteren van de banden. De banden moeten worden gemonteerd en gedemonteerd bij dezelfde verdeler. De kopie van de factuur moet leesbaar zijn.
  • Foto’s van de banden die de verdeler heeft vernietigd.
  • De IBAN-/BIC-code van de Koper, bij een bank met haar zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie.

 

6. Alle kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de banden zijn ten laste van de Koper, niet van Michelin.

 

7. De facturen moeten de volledige naam van de Koper bevatten en bovenaan de naam van de verdeler. In het tegengestelde geval wordt de factuur geacht ongeldig te zijn. Elke onvolledige, onleesbare of bedrieglijke aanvraag alsook eender welke aanvraag die aankomt buiten de vastgestelde termijnen, buiten gebieden (landen van aankoop) die niet tot het toepassingsgebied van de Aanbieding behoren of nog om het even welke aanvraag m.b.t. referenties van producten die niet tot het toepassingsgebied van de Aanbieding behoren, worden geacht ongeldig te zijn.

 

8. De afgenomen banden worden opnieuw eigendom van Michelin. Ze mogen niet worden afgedankt, overgedragen of doorverkocht.

 

9. De aankoopprijs van de banden wordt terugbetaald aan de Koper (voor de aankoop van volledige wielen wordt de prijs geacht zonder de velgen te zijn), incl. de btw, door middel van een bankoverschrijving, binnen een termijn van acht (8) weken vanaf de datum van ontvangst van zijn aanvraag van terugbetaling. De terugbetaling wordt verricht door een derde agentschap dat Michelin daartoe machtigt.

 

10. De Tevredenheidsgarantie is niet toepasselijk op banden die het voorwerp zijn geweest van een vandalenstreek of beschadigd zijn geraakt bij een ongeval of als gevolg van een ongepaste handeling.

 

11. Michelin wijst elke aansprakelijkheid af in het geval waarin de Aanbieding niet conform zou zijn aan deze algemene voorwaarden, in geval van een incident onafhankelijk van zijn wil, zoals de verspreiding van virussen, het ontdekken van fouten, netwerkproblemen, de gevolgen van toegang tot gegevens door personen die daartoe niet zijn gemachtigd, fraude en/of technische problemen.

Michelin is evenmin aansprakelijk indien het wordt gedwongen een einde te stellen aan de Aanbieding, de termijn van de Aanbieding te verkorten of te verlengen dan wel de algemene geldigheidsvoorwaarden te wijzigen.

Bovendien wijst Michelin elke aansprakelijkheid af indien, bij eender welk technisch probleem, het voor de Koper onmogelijk is toegang te hebben tot de voornoemde website of in geval van verlies door de Koper van de gegevens die hij nodig heeft om het formulier van deelname aan de Aanbieding in te vullen. Michelin wijst ook elke aansprakelijkheid af in het geval waarin de door de Koper verstrekte bankgegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

12. Om aan deze Aanbieding te kunnen deelnemen, moet de Koper eerst deze algemene voorwaarden aanvaarden, zonder beperking of voorbehoud.

 

13. Michelin behoudt zich het recht voor de Koper wiens gedrag duidelijk in strijd zou zijn met deze algemene voorwaarden, uit te sluiten van deelname.

 

14. Michelin behoudt zich ook het recht voor deze algemene voorwaarden eender wanneer te wijzigen.

 

15. Michelin is de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met als doel het beheer van de inschrijving van de Koper op de Aanbieding Kleber Trust, de inwerkingstelling van de Tevredenheidsgarantie Kleber en het beheer van de klachten van Kopers van banden van het merk Kleber die genieten van de Aanbieding Kleber Trust.

 

De rechtsgrond voor de verwerking is de akkoordverklaring van de Kopers met de algemene voorwaarden van de tevredenheidsgarantie Kleber.

De verwerkte gegevens zijn nodig voor deze verwerking en worden gebruikt door de betrokken diensten van Michelin en, in gebeurlijk geval, door haar onderaannemers. 

De gegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de contractuele relatie, te verhogen met de wettelijke verjaringstermijnen.

De Kopers genieten, binnen de voorwaarden voorzien in de wet, van een recht op bevraging, toegang, correctie, draagbaarheid, beperking van de verwerking en verzet voor wettige redenen, evenals het recht om de richtlijnen te bepalen voor wat zal gebeuren met hun gegevens na overlijden. Zij kunnen hun rechten uitoefenen door zich te wenden tot: «MICHELIN NEDERLAND N.V. Huub van Doorneweg 2 5151 DT DRUNEN NETHERLANDS » of op dit adres : contact@tc.michelin.eu . Ingeval van betwisting, kan een klacht worden ingediend bij de AP (Autoriteit Persoonsgevens) waarvan de gegevens staan vermeld op het volgend internetadres https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+